Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Zapis na mediacje » Stały Mediator Sąd Opole
Czwartek, Sierpień 31, 2017, 11:19

W życiu warto być przewidującym. Dlatego już na etapie podpisywania kontraktu, warto wprowadzić do umowy zapis o skierowaniu sporu do mediacji, niż dopiero po złożeniu i opłaceniu wniosku, czekać aż ewentualnie uczyni to sąd. Bardzo często korzystając ze ścieżki mediacji przedsądowej, strony w ogóle nie dochodzą do etapu sądowego, ponieważ dochodzą do porozumienia dzięki mediacji. W przypadku zamieszczenia klauzuli na mediację wprost w umowie, jeśli ktoś skieruje sprawę do sądu z pominięciem mediacji, to sąd na mocy art. 2021 k.p.c. i tak skieruje ją wpierw do mediacji. Poniżej przykład stosownego zapisu:

„W przypadku sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów przed Stałym Mediatorem Sądowym mgr Arkadiuszem Mazur tel: 602-290-442; e-mail: a.mazur@mediator.slask.pl. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą w terminie 90 dni od jej rozpoczęcia, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu powszechnego.”


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole