Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Wtorek, Październik 23, 2018, 10:10 | Brak komentarzy »

Niedawno zakończył się okres wakacyjny. Jedną z ciekawszych mediacji, które zostały przeprowadzone w tutejszej kancelarii mediacyjnej, była sprawa podwójnej opłaty za wizę Republiki Zielonego Przylądka. Aby ułatwić odprawę na lotnisku docelowym, organizator wczasów pobierał z góry od klientów opłaty za wizę, aby nie musieli oni wykupować jej na miejscu. Jak się jednak okazało, około 30% turystów było zmuszonych opłacić ją ponownie podczas odprawy celnej, ponieważ lokalni urzędnicy nie mieli ich na spisie dostarczonym przez biuro podróży. Wiza kosztuje 25 EUR. Turyści, którzy mieli problem z odzyskaniem opłaty uiszczonej do organizatora wczasów wystąpili o przedmiotowe mediacje, które zakończyły się powodzeniem. W ich trakcie okazało się, że problem wynikał z bałaganu organizacyjnego służb celnych, stąd rada na przyszłość, aby jednak wizę wykupować na miejscu, niż tracić nerwy w kontakcie z lokalnymi urzędnikami. Zupełnie przypadkiem, podczas mediacji, okazało się, że w owym kraju bardzo kosztownie działa opcja włączonej poczty głosowej, która jakby sama się nalicza za każdą otrzymaną wiadomość, nawet jeśli odbiorca nie miał zamiaru jej odsłuchiwać (10zł!), stąd kolejna rada brzmi: wyłącz pocztę głosową, kiedy udajesz się do Afryki. A podobno na Cabo Verde, jak nazywają swój kraj jego mieszkańcy, wszyscy żyją według zasady: no stress...


Wtorek, Czerwiec 12, 2018, 10:09 | Brak komentarzy »

Kiedy już decyzja o rozwodzie zostanie podjęta, dla dobra stron warto przeprowadzić podział majątku i ustalić wysokość ewentualnych alimentów w drodze mediacji. Sprawa rozwodowa, która jest prowadzona na drodze sądowej szybko eskaluje, a tzw. "pranie brudów" przed obcymi osobami skutecznie zniechęca strony do zawarcia porozumienia. Zaciszny gabinet mediatora daje komfort odnalezienia się stronom w tej niewygodnej sytuacji i pozwala szybciej osiągnąć, jakże potrzebny kompromis.


Wtorek, Luty 27, 2018, 16:25 | Brak komentarzy »

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera program rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/publikacje-stat-akty/materialy_prom/mediacje-gospodarcze--ulotka.pdf


Poniedziałek, Listopad 27, 2017, 11:28 | Brak komentarzy »

Każdy rzetelny mediator przyzna rację, że w bardziej skomplikowanych sporach każda ze stron powinna mieć swojego prawnika, ponieważ mediator dochowując obowiązku bycia bezstronnym nie może udzielać rad żadnej ze stron konfliktu, a poziom skomplikowania sprawy może utrudniać stronie samodzielną ocenę sytuacji. Z drugiej strony prawnicy, do których trafiają osoby w kłopocie, częstokroć obawiając się o nieskuteczność wypracowanych przez siebie technik stosowanych na wokandzie, wolą nawet nie informować o pozasądowej formie rozwiązywania sporów. Zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy sobie uświadomić, iż w przeciwieństwie do sporu sądowego, w mediacji nie chodzi o to, aby udowodnić kto ma rację, ale o to, aby wypracować porozumienie, które jest akceptowalne przez obie strony konfliktu. Z pewnością jest to pewna zmiana w sposobie myślenia, ale warto zadać sobie ten trud, albowiem rozwiązanie sporu w drodze mediacji jest metodą szybszą, tańszą i pozostającą w odczuciu klienta bardziej satysfakcjonującą niż ewentualna wygrana przed sądem, okupiona stresem, który pozostawia piętno w psychice na lata.


Czwartek, Październik 12, 2017, 12:58 | Brak komentarzy »

1. Pierwszy kontakt.

Zwykle o mediację pyta jedna ze stron, prosząc o profesjonalną pomoc. W jej imieniu, drugą stronę do mediacji zaprasza sam mediator. Jeśli zaproszenie zostaje przyjęte, mediator urządza pierwszą sesję, zwykle osobno z każdą ze stron.

2. Strategia mediacji

Po zebraniu i przeanalizowaniu informacji mediator dobiera strategię pod kątem rozwiązania konfliktu, szuka nieścisłości, doprecyzowuje zebrane informacje i buduje plan przebiegu mediacji

3. Zaufanie i współpraca

Na tym etapie mediator uzmysławia stronom paletę korzyści jakie osiągną one, odrzucając animozje i skupiając się na osiągnięciu swoich celów, akceptowalnych dla drugiej strony. Mediator wyłuskuje wszystkie aspekty sporu, uzmysławiając stronom ich istotę.

4. Rozwiązania

Mediator prezentuje obu stronom ich koncepcje rozwiązań sporu, pomagając im podejmować decyzje zbliżające strony do osiągnięcia porozumienia

5. Ugoda formalna

Po wypracowaniu porozumienia, mediator opracowuje jego brzmienie w formie pisemnej i po zaprezentowaniu go stronom, jeśli nie mają dalszych uwag, uzyskuje ich podpis pod ugodą.


Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole